Kahuman paggraduate hit highschool, kinabuhi daw kuno hit college it masunod sanglit daw kinahanglan karawton. Pareha it iba nga mga freshmen nga studyante, usa ako it nga naiikag nga kumita tak bag-o nga eskwelahan, bag-o nga classmates, bag-o nga sangkay, bag-o nga lugar sanglit bag-o nga adventure nga pag-aagian.

It pagiging usa ka freshman dinhi nga unibersidad kay dire masayon, usa ini ka challenge ha akon especially kun about it pkikigstorya hit mga tawo ngan pag-adjust hit usa nga lugar. It pakikigstorya hit iba nga taw okay usa nakon ka greatest fear dinhi ha Visayas State University. Makuri gad udog it pag-adjust kun na ukoy ka it usa ka lugar nga ‘di ka hiara. Bag-o nga mga nawong, bag-o nga mga abilidad, ngan iba-iba ka klase nga tawo. It pagiging waray kay dire la masayon asay pa kun it lingwahe hit in eskwelahan ngan lugar nga gin-uukyan ngan gin-eskwelahan kay Bisaya. Maaram kita nga tanan nga it Baybay nga usa na nga syudad yana kay uukyan hin mga Bisaya.

An pagbaya nakun han akon native town, mayda usa ka pakiana nga permi adi ha kon huna-huna. Makaya ko ba ngan magsurvive han Unibersidad nga ak ginpili? Maaram kamo, mayda ko schoolmate han hayskul nga nagsurrender hin tulo la ka adlaw dinhi ha VSU? An la sireng ha akon mabalik nala daw hiya ngadto tam lugar ngan adto it Waray nga igkakaarasya niya. An akon pag-ukoy ha dorm hin usa ka bulan, usa ka semana ngan usa ka adlaw kay usa an pinakaadventurous nakon ha bug-os ko nga kinabuhi, nakaadjust na gad man ako, pero mayda gihap mga adlaw nga di naton malilikayan it kamingaw it at pamilya ngan mga kasangkayan didto it at lugar, pero akon man ini pinili sanglit kinahanglan tindugan para it ak pamilya nga hirayo ha ak. It pagiging waray nga unibersidad kay marisyo asay pa kun mayda nim igkakakirigta nga igkasi nim waray, magkakarasya gud kamo kay pareho it lingwahe.

Speaking it pag-ukoy ha dormitory, it challenges me also. Kay ano? Mayday ko mga bag-o nga ginkasangkay ngan bag-o nga mga ates. Nalilipay ako kun gintatawag nira ako nga waray, nakasanayan man gud nira iton ha ak. Naayon ako it mga rules and regulations nira ha dorm pero mayda mga oras nga makuri pagsunod. Kun an una nga nakadto ha am magastos ako, yana dire na. Kun an una nga ginbabaliwara ko la it mga trabahoon hit nga oras yana always on time na it pagtrabaho.

An kanganhi ko dinhe nga unibersidad kay usa nakon ka maupay nga desisyon. Naayon ako hin duro it eskwelahan, it estado it pagtutdo ngan tanan nga bumubuo ini nga eskwelahan. Sana maging maupay ako nga estudyante it mga umarabot nga mga tuig ngan magsurvive ako dinhi nga unibersidad.

Amaranth Online Newsletter

Be part of our awesome online community!