Staff Blogs

Kataw-anan sa unang tan-aw pero sa pagka tinuod, kataw-anan gyud!!! Dili na lang pud ta manghinaot nga magpadayon ning mga butanga sa pagpakatawa nato kay basin muabot ang panahon nga tungod aning mga butanga, kitang tanan na dinhi sa VSU ang mahimong kataw-anan.

Just a little ray of sunshine peeped a little in the midst of dark gray clouds; tiny droplets of water came pouring in again. There and there again came the rain after one heavy downpour left two hours ago!

"Today, it's almost impossible to breakfree from expectations. People who hold significant places in our hearts set ideals for us."

It pagiging usa ka freshman dinhi nga unibersidad kay dire masayon.